• Vårt verdigrunnlag

  HUMANISTISK, ØKOLOGISK & EKSISTENSIELT.

  Norrgavels møbler kan karakteriseres med ord som enkelhet, følelser og nærvær, men også med ordene ærlighet og langsiktighet. Det er ikke først og fremst møbler vi selger, men en måte å forholde seg til innredning på, ja egentlig til hele livet. Dette helhetssyn på innredning har vi forsøkt å fange i et verdigrunnlag som favner om både det humanistiske, det økologiske og det eksistensielle.

  Humanistiska delen av värdegrunden

  1. HUMANISTISK – OM MENNESKET

  Våre møbler og innredningsdetaljer er laget med stor omsorg for detaljer, funksjon og vakre former. Ambisjonen vår er alltid å gjøre møblene så fine som overhodet mulig. Vi begrenser oss ikke til selve kjøpsøyeblikket, men blir aller mest fornøyde når kunder kommer inn og beskriver en kvalitet de oppdaget først etter lang tids bruk.

  DAGLIGLIVETS PREG

  Vi ser på møbler som bruksgjenstander og vil at de skal gjøre hverdagen enkel og vakker. Målet er at møblene skal være tilgjengelige for så mange som mulig - så vel fysisk som økonomisk. Dette gjelder ikke minst satsningen på ”norrgavel – helt enkelt”-sortimentet. Anskaffelsen av et møbel fra Norrgavel kan oppleves som en stor utgift, men skal på lang sikt resultere i en lav kostnad. Inspirasjonskildene går langt tilbake i tiden; Karin og Carl Larssons hjem i Sundborn, Ellen Keys Skjønnhet for alle, 1920-tallets klassisisme, funksjonalismen og den svenske ”folkhemstanken” med boligområder som f.eks. Årsta i Stockholm.

  FUNKSJONELT OG PRAKTISK

  Enkelhet er vårt motto. Ikke slik enkelhet som er resultat av nød og fattigdom, heller ikke en minimalistisk enkelhet, men snarere en lengsel etter ukunstlet enkelhet. Omtrent som at et bord skal se ut som et bord. Liketil og likevel utsøkt. Vi vil at møblene skal være funksjonelle og praktiske.

  Når vi utvikler nye produkter legger vi stor vekt på erfaringer og innsikt som ble opparbeidet i Sverige på 1900-tallet og som har kommet til uttrykk for eksempel i bo- og funksjonsstudier fra den tiden. Det kan for eksempel gjelde at en skuffs indre mål, skal være tilpasset A4 dersom den skal være til kontorbruk, eller størrelsen på brettede gensere dersom den skal brukes til å oppbevare klær i. Det kan gjelde stolers høyde og sittevinkel, eller at det skal være plass til støvsugermunnstykket under lavt sittende hyller, og at de stoppede møblene virkelig kan holdes rene tvers igjennom.

  PÅVIRKELIG OG FLEKSIBELT

  Vi vil gi kunden noe mer enn bare forbruk av fiks ferdige produkter. Vi vil oppmuntre kunden til å være med på å skape. Dels har vi et rikt tilbud av valgmuligheter når det gjelder størrelser, treslag og overflatebehandlinger, dels er mange av møblene (konsoller og hyller, skap, osv.) utformet for lett å kunne tilpasses plass og eksisterende innredning hos kunden.Kundens kreativitet begrenses imidlertid ikke til selve kjøpsøyeblikket. Møblene er konstruert for lett å kunne kles om, males og repareres. Den enkle formen gjør møblene svært anvendelige, og sammen med de lette konstruksjonene åpner den for en mer dynamisk og nomadelignende måte å forholde seg til hjemmet på.


  2. ØKOLOGISK – OM NATUREN

  Kretsløpstankegangen er basis for vår måte å lage møbler på. Selvsagt stilles vi overfor valg der det hadde vært fristende å fortrenge miljøaspektet, men det ville bare kjennes romantisk i den forstand at det hadde vært som å lukke øynene for virkeligheten. Denne konsekvente holdningen gjør at vi istedenfor å havne i diskusjoner om økologiske maksimalmål eller grenseverdier, kan arbeide med det naturlige av ren lyst. Norrgavel var først i Sverige med å få svanens miljømerke på møbler for hjemmet og ble i 1999 tildelt møbelbransjens miljøpris som deltes ut i samarbeid med verdensnaturfond WWF.  MATERIALER OG PRODUKSJON

  Norrgavel jobber bare med naturmaterialer og det to grunner til det. Den ene følger av kretsløpstankegangen vår. Vi løper mindre risiko for å gjøre store feil dersom vi konsekvent holder oss til fornybare materialer. Det andre aspektet har med opplevelsen å gjøre. Eggoljetemperaen som gjør lysets spill så tydelig og som lukter så godt når man åpner et skap. Den rent fysiske følelsen. Å stryke med hånden over en såpet eikeskive. Den sensuelle følelsen i trehåndtakene til skuffene i Låg förvaring eller linets ulike teksturer. Naturmaterialer stimulerer ofte sansene våre på en sterk måte, de er lette å vedlikeholde og de eldes ofte med behag.

  Vi bruker hovedsakelig tre i møblene våre, så langt som mulig fra hjemlige skoger. Bjørk, eik, bøk og furu, samt i mindre skala or, ask og kirsebær. Vi holder oss til massivt tre ettersom bruksmøbler skal tåle jevnlig bruk og slitasje. I vår lengsel etter ekthet og ærlighet, vil vi også at materialene virkelig er det de gir seg ut for å være. På noen møbler lar vi overflaten være helt ubehandlet. Ellers bruker vi alltid åpne overflatebehandlinger som for eksempel olje, såpe og eggoljetempera som ikke tetter til porene. Det er en måte å beholde treets hydroskopiske egenskaper på, evnen til å ta opp og avgi vann. I stoppede møbler bruker vi alt fra tagl og krøllhår til naturgummi og sjøfuglfjær. Tekstilene vi bruker er mest økologisk bomull, lin og ull, innimellom med innblanding av for eksempel silke og viskose(cellulosefiber).

  Vi bestreber oss på å bruke så få ulike materialer som mulig, og dersom vi bruker flere i samme møbel, så passer vi på at de er vel adskilt. Det forenkler både for daglige gjøremål og for eventuelle reparasjoner og fremtidig destruksjon.Konstruksjonene vises ofte åpent både som en slags utsmykning og for at man tydelig skal kunne forstå møblet. For å oppnå god og langvarig holdbarhet bruker vi som regel velprøvde konstruksjoner og sammensetninger, ofte med inspirasjon fra tradisjonell allmue. Men vi ønsker også å utnytte det siste innen moderne teknikk. Ikke desto mindre innebærer kundens store valgmulighet at mange moment alltid må skje individuelt og manuelt.


  FORM OG FUNKSJON

  Man skal kunne leve lenge med våre produkter. Det er ikke alltid nok at de holder rent fysisk. De skal både tåle tidens tann og kunne sees med nye tiders øyne. Vårt ønske om å heve oss over trender, tilsier at vi streber etter en form som ikke gjør så mye vesen av seg. Her finnes forbilder i nordisk møbeldesign; Bruno Mathsson, Alvar Aalto, Børge Mogensen med flere.

  Fra et økologisk ståsted er også funksjonen et viktig aspekt. I vår tid forandrer både teknikken og sosiale mønstre seg mye fortere enn i tidligere generasjoner. Dette stiller krav til møblene. Om de skal kunne bli brukt over en lang periode, må de også være generelle i sin design slik at de i løpet av sin levetid kan fylle ulike funksjoner.

  Existensiella delen av värdegrunden

  3. EKSISTENSIELT – OM EVIGHETEN

  Humanismen vokste frem sammen med demokratiet og kravet på en bedre fordeling av samfunnsgodene for hundre år siden, økologi kom på dagsordenen vel femti år senere. I dag handler globale konflikter mye om eksistensielle verdier. Det har blant annet, resultert i en kamp mellom ulike trosretninger. Verken den industrielle kulturen, teknikken eller vitenskapen har noensinne integrert disse spørsmålene som utgjør selve kjernen i den idéverden som ligger bak Norrgavels forretningskultur. Hva er meningen med alt? Hvordan forholder Norrgavel seg til kunsten å være menneske?


  HVA ER EGENTLIG VIKTIG?

  Satt på spissen skulle man kunne si at vestens materialistiske livssyn bygger opp under oppfatningen om at vi er vår personlighet - for eksempel vår sosiale posisjon, yrkesrolle og våre eiendeler. Omtrent som om «jeg er det jeg gjør/eier». En eksistensiell tilnærming snur på begrepene: «jeg gjør/eier det jeg er». For å vite hva jeg skal gjøre eller hvilke materielle behov jeg har, behøver jeg altså finne ut hvem jeg er. WHO AM I?

  Hva er egentlig viktig i livet? Livsviktig, altså! Ett glass vann når du virkelig er tørst. Vårens første hestehov. Et barns fødsel og en nærståendes død. Å slippe kontrollen og gi seg hen. Å få være frisk. Og samtidig, hvor ofte er det ikke akkurat de som har blitt alvorlig syke, eller på en annen måte har møtt en krise i livet, som virkelig forstår å leve?

  Alt som er viktig i livet er på en eller annen måte paradoksalt, hva man enn sier så er det motsatte like sant. Det gjelder også møblene våre. På en måte er det livsviktig hvordan de er utformet, mens det sett fra en annen vinkel naturligvis er fullstendig uvesentlig. Dette er ingen lek med ord, ikke en måte for oss å gjøre oss interessante på. Det er en artig realitet.

  Å kjøpe et møbel for å bli lykkelig, er ingen smart idé. Men dersom man er lykkelig i den forstand at man forstår å leve fullt og helt, så blir det naturlig å unne seg det som føles riktig bra.  KVALITET ER DET SAMME SOM NÆRVÆR

  I designkretser vil man gjøre det gjeldende at kvalitet, for eksempel i betydningen utsøkt form, er en egenskap ved selve gjenstanden. Gjennom å stille spørsmålet – utsøkt for hvem? – bruker man i stedet begrepet kvalitet som uttrykk for en relasjon, noe som hender i kontakten mellom gjenstanden og den som bedømmer det. Eller designer det. Eller bruker det.

  På Norrgavel vil vi skape relasjoner til kundene våre. Vi oppmuntrer ikke til passivt forbruk, men prøver å gjøre det lettere for kunden å være bevisst både i kjøpssituasjonene og i forhold til de tingene han/hun ønsker å omgi seg med. Å forbruke mindre, men bedre, helt enkelt.

  Meningen med Norrgavels møbler er at de skal være som en trofast tjener. De skal fungere vel og forenkle livet. En slags stille design som først legges merke til når man bruker den, men da desto mer. En stol som virkelig gir støtte for kroppen, et håndtak som ved sin utforming hjelper fingrene og hånden til for eksempel å dra ut skuffen. Møblene er skapt ut fra en tanke om at de ikke skal dominere livet, men være en bakgrunn til det. Vi ser det ikke som designerens oppgave å være morsom eller skape sensasjon.

  Inspirasjonskildene er japansk tradisjon og amerikansk shaker. Snekkerne som lagde shakermøblene sa at de arbeidet for Gud. Da er ikke det nest beste godt nok! Selv om vi bruker ordene Nærvær og Evigheten i stedet for Gud i beskrivelsen av Norrgavels konsept, så er det akkurat det samme vi snakker om. Vi har som motto bare å gjøre det som kjennes riktig bra, som ofte tilsvarer det vi selv lengter etter. Vi har den ultimate utsøktheten som ledestjerne og prøver og gå inn i prosessene med 100 prosent av oss selv. Og vi gjør det av lyst, akkurat som å elske.

  Vi upplever att detta förhållningssätt ofta slår an motsvarande sträng hos kunden. Upplevelsen av skönheten blir för många en portal in till förnimmelser av det som verkligen är viktigt i deras eget liv.

  Vi opplever at denne måten å forholde seg til ting på, ofte slår på samme streng hos kunden. Opplevelsen av skjønnheten blir for mange en portal inn til fornemmelsen av det som virkelig er viktig i deres eget liv.


  Vi ses!


  Nirvan Richter