• Integritetspolicy

  Oppdatert 2022-12-16

  Personvernerklæring

  Din integritet er viktig for oss og vi tar fullt ansvar for alle personlige opplysninger du har oppgitt i din kontakt med oss. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler, lagrer og sikrer dine personopplysninger i forbindelse med at du som kunde hos Norrgavel i Sverige og Norge besøker vårt nettsted eller kundeservice, registrerer deg i kundeklubben vår eller ved annen kontakt med oss.

  Norrgavel arbeider kontinuerlig med integritetsspørsmål. Derfor kan oppdateringer av denne erklæringen forekomme. Du finner den seneste versjonen av erklæringen her (pdf).

  Erklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende. Det er viktig at du leser og er innforstått med den og kjenner deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger forsvarlig. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss via kundeservie@norrgavel.no dersom du har spørsmål. Vi besvarer alle spørsmål så raskt vi bare kan.

  Ansvarlig for håndtering av personopplysninger

  Norrgavel AB er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger som beskrives i erklæringen. Dersom du oppgir personopplysninger til noen av våre samarbeidspartnere (for eksempel ved bestilling av montering) er samarbeidspartneren behandlingsansvarlig for disse.

  Dersom du har spørsmål eller vil påberope deg noen av dine rettigheter så treffer du oss på:

  E-post: kundeservice@norrgavel.no
  Adresse: Elbegatan 3
  Postadresse: 211 20 Malmö
  Organisasjonsnummer (svensk): 556491-3381

  Hvordan får vi tilgang til personopplysningene?

  I tillegg til de opplysninger du selv har gitt oss eller som vi har innhentet fra deg i forbindelse med at du kjøper produkter, benytter tjenester, kontakter oss eller søker ansettelse hos oss, kan vi også komme til å samle inn personopplysninger fra andre, såkalte tredjepart.

  Opplysninger vi samler inn fra tredjepart er følgende:
  • Adresser fra offentlige register for å forsikre oss om at vi har dine korrekte adresseopplysninger.
  • Opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsforetak, banker eller opplysningsforetak.

  Hvilke personopplysninger behandler vi?

  Vi kan komme til å behandle følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.
  • Identitetsopplysninger som personnummer, organisasjonsnummer.
  • Økonomiske opplysninger som bankkontonummer og andre bankrelaterte opplysninger.
  • Arbeidsrelaterte opplysninger som ansettelsesopplysninger, søknader, CV, personlige brev.
  • Kjøps-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse og annen relevant informasjon (f.eks. informasjon som kan henføres til kontakt med kundeservice).

  Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

  Når vi behandler dine personopplysninger så er det først og fremst med sikte på å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Personopplysningene dine håndteres utelukkende innenfor EU/EØS. Vårt utgangspunkt er å ikke behandle flere personopplysninger enn vi behøver for formålet og etterstreber alltid å bruke de minst integritetsfølsomme opplysningene. Personvernforordningen beskriver dine rettigheter. Dersom du vil utøve dine rettigheter eller har andre spørsmål, kan du kontakte oss på kundtjanst@norrgavel.se.

  Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysningsbehandlinger som finnes.


  Tilrettelegge for og oppfylle avtaler om varer og tjenester

  Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler om levering av varer eller tjenester. Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å administrere og fakturere varer og tjenester, for kredittopplysningsformål, for å håndtere klager og reklamasjoner, for å kunne hjelpe deg med spørsmål om varer og tjenester når du kontakter kundeservice samt for å ivareta våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser i henhold til vår avtale med deg. Personopplysninger vi håndtere i denne forbindelse er kontaktopplysninger, identitetsrelaterte personopplysninger samt økonomiske personopplysninger.

  Bokføring

  eVi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven, f.eks. regnskapslovens krav om arkivering av regnskapsmateriell. Personopplysninger vi håndterer i denne forbindelse er kontaktopplysninger, identitetsrelaterte personopplysninger samt økonomiske personopplysninger.

  Markedsføring

  Vi behandler personopplysninger for å kunne muliggjøre markedsføring av varer og tjenester overfor deg og for å muliggjøre utsendelse av nyhetsbrev via e-post for relevante varer og tjenester samt informasjon om foretaket. Dessuten for å kunne invitere til evenement innen områder som interesserer deg. Personopplysninger vi behandler i denne forbindelser er kontaktinformasjon. Utsendelser med markedsføringsformål kan skje til spesifikke kundesegment (f.eks. kvinner mellom 25 – 35 år). Markedsføring via e-post skjer utelukkende til personer som har registrert seg for mottak av slike.

  Kundeundersøkelser

  Etter at vi har levert din ordre og eller dine tjenester sender vi ut en kundeundersøkelse via e-post for å få en forståelse av hvordan din opplevelse har vært med sikte på stadig å kunne forbedre våre tjenester. Det er frivillig å delta i undersøkelsen og svarene blir ikke direkte koplet til din e-postadresse eller ditt kjøp. Av sikkerhetshensyn logges imidlertid informasjon om din enhet og IP-adresse.

  Før ansettelse

  Vi behandler personopplysninger i forbindelse med at du søker eller på annen måte viser interesse for ansettelse hos oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne bedømme søknaden din og å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Personopplysninger som vi behandler i denne forbindelse er kontaktopplysninger og identitetsrelaterte personopplysninger.

  Analyser

  Vi bruker også dine opplysninger for å analysere hvordan våre ulike kanaler brukes og for å kunne utføre forbedringsarbeid. Data brukes for å kunne se hvordan kunder bruker våre nettsider og andre digitale kanaler (f.eks. hvilke sider som besøkes eller hvilke søk kunder gjør). Eksempel på personopplysninger kan være IP-adresse, geografisk sted, alder, bosted, kjøp- og ordrehistorikk og/eller resultat fra kundeundersøkelser.

  Hvilken rettslig begrunnelse har vi for vår personopplysningshåndtering?

  Vi behandler dine personopplysninger for å kunne administrere og levere avtalte varer og tjenester. Når det gjelder personopplysningshåndtering med sikte på å oppfylle våre forpliktelser i henhold til relevant lovgivning hviler vår rettslige begrunnelse på den aktuelle lovgivning.

  Når det gjelder markedsføring, før ansettelse og analyse hviler vår rettslige begrunnelse på vår berettigede interesse. Dette innebærer at vi anser at våre interesser i å håndtere personopplysninger som nevnt ovenfor og for disse formål, veier tyngre enn det integritetsinngrep dette medfører for deg. Ved denne vurderingen har vi lagt særlig vekt på at vi anser at vår håndtering kommer deg til nytte.

  Når det gjelder personopplysninger i forbindelse med arbeidssøknader som ikke har noe samband med en rekrutteringsprosess eller avsluttet sådan, kommer vi kun til å spare dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke.

  Lenkar

  Norrgavels nettsider kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke inngår i Norrgavels ansvarsområde. Norrgavel har intet ansvar for verken innehold eller beskyttelse av personopplysninger på disse nettstedene, men gjør lenkene tilgjengelige for å hjelpe våre kunder med å finne mer informasjon.

  Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Vi sparer dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss og så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle de formål de opprinnelig ble samlet inn for. Ettersom Norrgavel arbeider langsiktig og ønsker at våre produkter skal leve lenge, sparer vi kjøps- og personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte best mulig service i fremtiden, f.eks. ved reklamasjoner eller liknende. Du har rett til å kreve å få dine personopplysninger slettet i våre systemer. Vær imidlertid oppmerksom på at lovgivning kan kreve at vi likevel må spare visse personopplysninger.

  Spesielt om informasjonskapsler (cookies)

  En informasjonskapsel er en liten tekstbasert datafil som en nettserver ber om å få spare i din nettleser. Ved at innholdet i informasjonskapselen vanligvis sendes tilbake hver gang det aktuelle nettstedet besøkes, er det mulig for serveren å holde rede på besøkerens preferanser, adferd eller identitet (i den grad den er kjent). Vi benytter følgende informasjonskapsler på vår nettside:

  • Sesjonsavhengige informasjonskapsler (midlertidige informasjonskapsler som slettes når du stenger nettleseren eller enheten.
  • Fast informasjonskapsel (blir liggende på din enhet til du tar den bort eller ved utløpsdato).
  • Førsteparts informasjonskapsel (settes av nettstedet du besøker).
  • Førsteparts informasjonskapsel (settes av nettstedet du besøker).
  • Lignende teknikker (som lagrer informasjon i din nettleser eller på din enhet på måter som likner informasjonskapsler).

  Informasjonskapslene vi benytter har som formål å forbedre de tjenester vi tilbyr. De gjør at nettsiden får en bedre funksjonalitet og forenkler for deg som bruker. Vi benytter også informasjonskapsler for å samle inn og analysere adferdsdata basert på din bruk av nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen samt muliggjøre individtilpasset kommunikasjon og budskap til deg. Vi benytter dessuten informasjonskapsler for å kunne rette relevant markedsføring til deg.

  Hvorfor bruker Norrgavel informasjonskapsler?

  Ved å benytte informasjonskapsler (og andre teknikker) kan vi utvikle våre tjenester og forbedre din brukeropplevelse. Vi samler inn informasjon om besøkere som surfer på vår nettside ved hjelp av flere typer informasjonskapsler eller infosamlere. Nedenfor kan du se hvilke typer informasjonskapsler vi har og hvordan vi benytter innsamlet informasjon:

  Nødvendige informasjonskapsler

  Inneholder informasjon som vi må ha for at du skal få tilgang til visse tjenester. For eksempel at vi skal kunne huske hvilke produkter du har lagt i handlekurven eller hvor langt du har kommet i bestillingen. Nødvendige informasjonskapsler benyttes også for at vi skal kunne tilby live chat-funksjonen og betalingsløsningen vår. Nødvendige informasjonskapsler hjelper oss også med å oppdage og spore bedragerier eller andre forsøk på ulovlig tilgang til informasjon og våre tjenester.

  Kapasitets-cookies

  Benyttes for at de sider du bruker kan lastes opp raskere. Inneholder generell informasjon om hvordan du bruker tjenstene våre. Informasjonen gjør at vi kan tilpasse hjemmesiden vår etter dine behov slik at vi kan gjøre din bruk så enkel som mulig eller for å kunne analysere våre besøksstrømmer.

  Nettstedstilpasning

  Benyttes for at vi skal kunne huske hvilke valg du gjorde ved tidligere bruk av våre tjenester. Du skal f.eks. ikke behøve velge hvilket land du befinner deg i eller hvilket språk vår nettside skal vises i hver gang du besøker oss. Vi vil også gjøre det lettere for deg å huske hvilke produkter du er interessert i ved å spare handlekurven din eller favorittene dine.

  Markedsføring og sosiale medier

  Samler inn informasjon om aktivitetene dine samt utvist interesse på Norrgavels nettside, kort sagt hva du har klikket på slik at vi kan gi deg relevante tilbud i andre kanaler, f.eks. via annonsering i sosiale medier.

  Hvordan kan du håndtere informasjonskapsler?

  Du kan når som helst endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan da velge om du vil blokkere samtlige informasjonskapsler, bare akseptere visse eller slette informasjonskapsler når du stenger ned nettleseren. Dersom du velger å blokkere eller slette informasjonskapsler kan det innebære at enkelte tjenester ikke kan benyttes eller at nettstedet ikke fungerer korrekt i alle henseende.

  Ved bruk av norrgavel.no får du alltid valget mellom å avvise, tilpasse eller godkjenne bruk av informasjonskapsler via en pop-up. Det er ikke mulig å benytte nettsiden før du har fattet et valg. I innstillingene for bruk av informasjonskapsler finner du dessuten mer nøyaktig informasjon om hvilke informasjonskapsler Norrgavel benytter på sine nettsider og med hvilket formål.

  Hvem deler vi personopplysninger med?

  Vårt utgangspunkt er at vi ikke utleverer registrerte personopplysninger til utenforstående dersom den registrerte ikke har samtykket til det eller dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller avtale. I de tilfeller vi deler personopplysninger med utenforstående tjenesteleverandører (databehandlere) sørger vi for at personopplysningene behandles på en betryggende måte. En databehandler er et foretak som behandler informasjon på oppdrag av oss og i henhold til våre instruksjoner. Disse foretak får bare behandle personopplysninger i henhold til den underliggende avtalen vi har tegnet med foretaket og i henhold til de instruksjoner de får i den forbindelse. De får ikke bruke dine personopplysninger til egne formål og de er i henhold til lov og avtale forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. En tjenesteleverandør får ikke dele dine personopplysninger med tredjepart eller underleverandører uten vår godkjennelse.

  Vi har databehandlere som forsyner oss med tjenester innen:

  • Transport (Speditører og logistikkforetak)
  • Betalingsløsninger (kortinnløsere, banker og andre levetantører av betalingstjenester)
  • Markedsføring (digitale medier, mediebyråer, reklamebyråer og print, kundeundersøkelser)
  • IT-tjenester (nødvendig drift som f.eks. forretningssystemer, e-handelsplattform, teknisk support, vedlikehold av IT-løsninger)
  • samt leverandører og varemerker som bruker våre systemer eller foretak du måtte ha kjøpt en vare av via våre nettsider eller butikker (f.eks. våre eksterne leverandører)

  Vi deler dessuten dine personopplysninger med enkelte foretak som har et selvstendig ansvar for å behandle personopplysninger. De styrer selv hvordan informasjonen skal behandles. Det kan dreie seg om myndigheter eller foretak som tilbyr selvstendige betalingsløsninger eller allmenne varetransporter.

  Myndigheter

  Vi kan utlevere nødvendig informasjon til myndigheter når loven krever det av oss. Slik informasjon kan omfatte dine personopplysninger. I forbindelse med en rettstvist kan det dessuten bli aktuelt å utlevere informasjon som inneholder personopplysninger til øvrige parter i tvisten.

  Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

  Vi beskytter dine personopplysninger gjennom en kombinasjon av tekniske og organisatoriske løsninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller utilbørlig tilgang. Vi utarbeider rutiner og metodikk for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Kun de personene som behøver å behandle dine personopplysninger for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

  Dine rettigheter

  Som registrert hos oss har du følgende rettigheter:

  • Du har rett til å få tilgang til hvilke personopplysninger vi har om deg. Dersom vi får en henvendelse fra deg om dette kan vi komme til å be om ytterligere informasjon for å forsikre oss om at vi utleverer opplysningene til rett person. Din henvendelse skal være skriftlig og underskrevet av deg.

  • Du har rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg korrigert.

  • Du har rett til å få dine personopplysninger slettet under følgende forutsetninger:
  – Opplysningen er ikke lenger nødvendige for det formål de ble samlet inn.
  –  Opplysningene er samlet inn med ditt samtykke og du tilbakekaller dette.
  –  Behandlingen baserer seg på en interesseavveining og det finnes ikke lenger grunner som veier tyngre enn dine interesser.
  –  Personopplysningene har vært behandlet på ulovlig vis.
  – Sletting er påkrevet for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
  – Du har innvendinger mot behandling for direktemarkedsføringsformål.

  Retten til å få personopplysninger slettet gjelder ikke dersom relevant lovgivning krever at vi beholder dem.

  • Du har rett til dataportabilitet (rett til å få dine personopplysninger flyttet) forutsatt at den rettslige begrunnelsen er samtykke eller avtale og at det du kan få ut er personopplysninger som angår deg selv og som du selv har oppgitt eller som er generert av dine handlinger/aktiviteter.

  • Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dersom du krever slik begrensning kan det imidlertid føre til at vi ikke kan oppfylle eventuelle forpliktelser overfor deg så lenge begrensningen gjelder.

  • Du har rett til å innvende mot en behandling av personopplysninger som har interesseavveining som rettslig begrunnelse. For at vi skal kunne fortsette med den aktuelle behandlingen må vi kunne vise til en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Ellers får vi bare behandle opplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.

  • Du har alltid rett til å innvende mot at dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring. Slik innvending innebærer at personopplysninger ikke får behandles for slike formål.

  Klage og tilsynsmyndighet

  Dersom du mener at vi har håndtert dine personopplysninger på en feilaktig måte kan du alltid henvende deg til oss på Norrgavel. Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Datatilsynets jobb er å kontrollere at regelverket blir fulgt. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende en skriftlig klage dit.

  Kontakt oss

  Vårt mål er å alltid gi deg enkel og korrekt informasjon om hvordan vi bruker og behandler dine personopplysninger. For oss er våre kunders integritet viktig og vi jobber kontinuerlig med forbedringer for at du som kunde skal kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte kundeservice via kundeservice@norrgavel.no  Integritetspolicy - Åpne pdf