• Tilvirkning

    Helt siden starten i 1993 har Norrgavel konsekvent valgt å produsere møbler av rene naturmaterialer som skapes ved hjelp av fotosyntesen. Fotosyntesen er det kretsløpet der planter og levende organismer utnytter energien fra sollyset.


    De ubehandlede møblene overflatebehandles, males og monteres på stedet i produksjonslokalene i Lammhult, der også den endelige kvalitetskontrollen utføres. De aller fleste av Norrgavels møbler produseres av utvalgte møbelsnekkerier i Småland, Skåne og Baltikum. Det gir korte transporter og mindre miljøbelastning. Snekkerne står for stor profesjonalitet og erfaring, ofte fra flere generasjoner tilbake. Det kreves solid håndverkskunnskap, for selv med de beste og mest moderne maskinene må enkelte elementer gjøres for hånd. Å begynne å produsere et nytt produkt for Norrgavel er en langsiktig forpliktelse basert på gjensidig tillit. Kvalitetsfølelse, yrkesstolthet og nøyaktighet er avgjørende faktorer ved valg av nytt snekkerarbeid.

    Valgmulighetene er uendelige med Norrgavels møbler. Tanken er at hver enkelt kunde skal få muligheten til å være medskaper av sine personlig utformede møbler, slik at de matcher spesifikke ønsker og behov. Den kundestyrte produksjonen gjør at Norrgavels-møblene vanligvis har en leveringstid på 1-12 uker.