Integritetspolicy

I denne integritetspolicy beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor og for hvilke formål de samles inn, hvordan du kan ha kontroll over de opplysningene som gjelder deg samt hvordan du kan kontakte oss. Denne policy gjelder når du bruker vårt nettsted som administreres av Norrgavel AB.

All behandling av personopplysninger innen Norrgavel skjer i overensstemmelse med relevant gjeldende personvernlovgivning. Innen EU/EØS gjelder f.o.m. 25. mai 2018 (i Norge f.o.m. 20. juli 2018) den såkalte personvernforordningen (GDPR).

Denne integritetspolicy gjelder umiddelbart for nye Norrgavelvenner/kunder og f.o.m. 20. juli 2018 for eksisterende Norrgavelvenner/kunder.

Ved å akseptere denne integritetspolicy samtykker du til at vi får samle inn, bruke og spare dine personopplysninger på den måten som her beskriver.

1. Personopplysningsansvarlig

Norrgavel AB, Lovartsgatan 10, 211 74 Malmö, Sverige (nedenfor kalt vi/Norrgavel) er personopplysningsansvarlig. Norrgavel er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i overenstemmelse med og innenfor rammen av de prinsipper som fremgår av denne integritetspolicy.

2. Innsamling av personopplysninger

Dersom du registrerer deg som Norrgavelvenn hos oss eller oppgir personopplysninger i forbindelse med kjøp så aksepterer du å dele dine personopplysninger med oss og samtykker samtidig i at informasjonen lagres på våre servere. Vi trenger dine personopplysninger for å kunne yte deg god service for eksempel hva gjelder markedsføring, oppfølgning og informasjon. Vi kan også behøve dine personopplysninger for å oppfylle lovgivning samt utføre kunde- og markedsanalyser.

Vi samler inn og sparer slik informasjon som du oppgir på Norrgavels nettsted eller som du gir oss i våre fysiske butikker. Dette omfatter:

- Informasjon du oppgir ved registrering som "Norrgavelvenn" eller som kunde i fysisk butikk alternativt e-handelsplattform. Informasjonen inkluderer e-postadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer og kontaktinformasjon.

- Opplysninger om levering, fakturering, betaling og annet du oppgir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt.

- Informasjon du gir oss via sosiale medier samt informasjon som oppgis i samband med korrespondanse via sosiale medier samt informasjon som oppgis i samband med korrespondanse via våre nettsteder eller som sendes oss.

- Opplysninger vi mottar i forbindelse med at du har svart på enketer eller undersøkelser.

- Informasjon vi mottar når du kontakter oss, søker ansettelse hos oss, besøker oss eller på annen måte tar kontakt med oss.

3. Informasjon fra andre kilder

Vi kan komme til å motta eller samle inn kompletterende informasjon om deg fra tredjeparter som for eksempel salgsforetak og dataleverandører og legge den til den informasjon vi allerede har om deg. Dette kan omfatte demografisk informasjon, kredittopplysningsinformasjon og annen informasjon fra kredittopplysningsforetak i den utstrekning loven tillater.

4. Bruk av personopplysninger for markedsføring

Med ditt samtykke som innhentes i overenstemmelse med relevante regler og denne integritetspolicy kan vi bruke dine personopplysninger for å:

- Informere deg om våre produkter og tjenester samt vår hjemmeside.

- Sende rettet markedsføring og reklametilbud basert på dine preferanser.

- Individuelt tilpasse vår service og måle og forbedre våre annonser basert på dine personlige preferanser.

Vi selger ikke og gir ikke ut dine personopplysninger til tredjepart for markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke.

5. Avslutte bruk av personopplysninger for markedsføringsformål

Om du ikke ønsker å motta markedsføring i form av nyheter, informasjon og tilbud fra oss (via e-post) så kan du klikke på «Avslutte abonnement» lengst nede på våre nyhetsbrev/vennemail. Alternativt kontakte vår webmaster og be denne fjerne deg fra adresselistene.

Du er velkommen til å kontakte Norrgavels webmaster på webmaster@norrgavel.se

6. Deling av personopplysninger

Vi kan i følgende tilfeller komme til å dele dine personopplysninger med:

- Underleverandører som hjelper oss med å drive virksomheten (f.eks. ved inndrivning av betaling for kjøpte varer eller drift av nettsteder).

- Tilsynsmyndighet, politimyndighet, eller annen kompetent tredjepart for å kunne besvare spørsmål i forbindelse med etterforskning. I slike tilfeller kommer vi i den utstrekning relevant lovgivning tillater det, til å gi ut slik informasjon som er relevant og nødvendig for utredningen, herunder navn, personnummer, by, stat, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

7. Beskyttelse og sikkerhetstiltak vedrørende personopplysninger

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med din integritet i fokus og beskytter i meget høy grad mot innbrudd, spredning eller andre forandringer som kan innebære en risiko for din integritet.

Vi sparer og behandler dine personopplysninger på våre og våre IT-leverandørers servere og påtar oss å yte passende beskyttelse av dine personopplysninger.

Norrgavel benytter fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre uvedkommendes behandling av eller tilgang til våre kunders personopplysninger. Blant de sikkerhetstiltak vi benytter oss av er brannvegger, kryptering av data og tilgangskontroller.

Dine kortopplysninger sendes direkte og kryptert til vår betalingsleverandør og spares ikke i Norrgavels systemer.

8. Dine rettigheter

Med de begrensinger som følger av personvernlovgivning i EØS har du rettigheter knyttet til bruk av dine personopplysninger. Du har rett til tilgang, rettelse, begrensning, innvending, fjerning og dataportabilitet. Vær vennlig å kontakte oss dersom du vil påberope deg noen av disse rettighetene. Dersom du vil kreve tilgang til alle personopplysninger vi har om deg så vær oppmerksom på at vi krever fotolegitimasjon som beviser din identitet.

9. Kontaktopplysninger

Du er velkommen til når som helst å kontakte oss på webmaster@norrgavel.se. Du kan naturligvis også skrive til oss: Norrgavel AB, Lovartsgatan 10, 211 74 Malmö, Sverige.


[Denne policy gjelder f.o.m. 25. mai 2018 og inntil videre ]