• Miljøarbeid

  BAKGRUNN & VISJON

  Norrgavel har vokst frem av en lengsel etter nåtidens møbler som er i samklang med alle naturens ulike aspekter. Helt siden Norrgavel ble etablert i 1993 har vi arbeidet med en konsekvent kretsløpstankegang. Miljø og økologi er en selvfølgelig del av vårt tredelte verdigrunnlag.

  Formålet med vår miljøpolicy er å i mer detalj beskrive hvordan vårt verdigrunnlag konkret avspeiles i materialvalg, produksjon, logistikk, behandlingsråd, design og markedsføring.

  Kretsløpstankegangen er en urokkelig prinsippsak og selve grunnlaget for vår måte å lage møbler på. Ettersom vi styres av tanken om at alt en gang skal tilbake til naturen lages alle våre møbler av naturmaterialer. Denne holdningen gjør at vi stort sett aldri kommer i diskusjoner om økologiske maksimalmål eller grenseverdier. Slik kan vi i stedet arbeide fritt og av ren lyst med det genuint naturlige.

  Norrgavel var først i Sverige med å få svanemerket møbler til hjemmet og ble i 1999 tildelt «Möbelbranschens Miljöpris» som ble delt ut i samarbeid med Verdensnaturfondet, WWF. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss og vår målsetting er at vi også i fremtiden skal beholde vår sterke posisjon som det ledende foretaket når det gjelder konsekvent kretsløpstankegang. Holdbarhet i samtlige ledd er vår ledestjerne. 

  Av naturen. Med naturen.


  Holdbarhet i samtlige ledd

  Selv om vi konstant arbeider med holdbarhet i fokus så er vi naturligvis oppmerksomme på at også vår virksomhet har innvirkning på miljøet. Ved hjelp av gjennomgripende ansvarsfull virksomhetsstyring strever vi hele tiden etter å minimere den negative miljøpåvirkningen. Vi jobber hardt og utrettelig for å sikre at virksomheten gjennomsyres av holdbarhet og ærlighet i samtlige ledd.

  Naturmaterialer

  Norrgavel jobber nesten utelukkende med fornybare materialer som inngår i naturens kontinuerlige kretsløp og som kan gjenskapes om og om igjen med opprettholdt kvalitet. Med tanke på vår kretsløpstankegang så blir vårt avtrykk mindre dersom vi holder oss til fornybare råmaterialer. Men også selve opplevelsen er et viktig aspekt når det gjelder vårt fokus på naturmaterialer. Den rent fysiske opplevelsen. Naturmaterialer stimulerer ofte våre sanser sterkt, de er lette å vedlikeholde og de eldes som regel på en vakker måte. For å forenkle vedlikehold, komplettering og destruksjon søker vi å begrense antall ulike materialer i hvert møbel. Når materialer likevel kombineres legger vi vekt på å holde dem separert fra hverandre.

  Et selvsagt krav er at ingen utrydningstruede arter – være seg planter eller dyr – skal benyttes i vår produksjon. Naturmaterialer som er skadelige for mennesker unngår vi naturligvis også. Det samme gjelder naturmaterialer med ekstremt lang omløpstid, f.eks. naturstein, som vi har benyttet ytterst forsiktig.

  20210128_NORRGAVEL_PK-stol__4267

  Tre og overflatebehandling

  Vi benytter i hovedsak tre i våre møbler og i størst mulig grad fra innenlandske skoger. Bjørk, eik, bok og furu med flere. Vi holder oss i første rekke til massivt tre ettersom det handler om bruksmøbler som skal kunne tåle daglig slitasje. I enkelte tilfeller velger vi å sjiktlime konstruksjoner – dels av estetiske årsaker, men også fordi møbelet skal kunne tåle mer.

  I en lengsel etter ekthet og ærlighet vil vi også at materialene vi benytter faktisk er det de ser ut til å være. På visse møbler lar vi overflatene være helt ubehandlet. For øvrig anbefaler vi åpne overflatebehandlinger som olje, såpe og eggoljetempera som ikke tetter til porene. Det er en måte å beholde treets hygroskopiske egenskaper på, dvs. evnen til å ta opp og å avgi vann. Tempera benytter vi av estetiske grunner og fordi vi anser den å være det mest økologiske alternativet – den inneholder egg, linolje, vann og naturlige pigmenter. På noen utvalgte møbler har vi åpnet opp muligheten å velge lakk som overflatebehandling. Dette for å kunne tilby flere valgmuligheter og for å oppnå et mer modernistisk uttrykk. Vi benytter en svanemerket vannbasert lakk som er miljøvennlig og samtidig meget slitesterk. Svanemerkede lakker får ikke ha høyt innhold av helse- og miljøfarlige løsningsmidler hvilket innebærer at kun vannbaserte farger kan svanemerkes.


  stoppning-naturmaterial

  Stopning, tekstil og lær

  Av hensyn til møblenes holdbarhet begynt vi tidlig å produsere de fleste av våre sofaer og stoler med avtagbart trekk (gjelder spesielt lin- og bomullstrekk). Blir man lei av trekker eller dersom det blir utslitt så er det lett å bytte det ut. På den måten forlenges møbelets livslengde betydelig.

  Som stopningsmateriale benytter vi alt fra tagl og krull til naturgummi og sjøfuglfjær. Tekstilene våre er først og fremst lin og ull, i blant med innblanding av for eksempel silke eller viskose (cellulosefiber). For å oppnå bedre slitestyrke og dermed lenger holdbarhet, aksepterer vi en mindre innblanding av for eksempel polyamid.

  Vi arbeider kontinuerlig for å finne bedre og mer holdbare materialer og benytter oss av ekstern sertifisering for å sikre kvaliteten (slik som ECO-sertifisert naturlatex, Oeko-tex bomull, FSC-merket trevirke). Skinnene våre er i hovedsak vegetabilsk garvet og alltid kromfrie.


  Stell og livslengde

  I Norrgavels markedsføring og i møtet med våre kunder påpeker vi vekten av å se kjøpet som en langsiktig investering og å ta vare på møbelet for å øke dets livslengde ytterligere.

  Vi etterstreber så få ulike materialer som mulig og dersom vi benytter flere materialer i samme møbel så ser vi til at de er godt separert fra hverandre. Det forenkler så vel daglig renhold som eventuelle reparasjoner og fremtidig gjenvinning.

  Vi oppfordrer våre kunder til å ta vare på Norrgavel-møblene sine og å følge de behandlingsråd vi henviser til. Derigjennom bidrar kunden til at møbelet holder lenger og blir dessuten delaktig i vårt felles arbeid med holdbarhet. På vår egen kjøp og salg-side norrgavelvintage.se kan man selge sine brukte Norrgavel-møbler eller kjøpe andre. Verdien av brukte møbler fra Norrgavel er høy og ved å stille til rådighet en kostnadsfri markedsplass oppmuntrer vi til en holdbar og langsiktig livsstil.


  Produksjon og logistikk

  Produksjonen av våre møbler skjer innenfor EU og montering samt overflatebehandling skjer i våre egne produksjonslokaler i Lammhult, Sverige. Det er et bevisst valg å legge produksjonen så nær kunden som mulig – både for å redusere behovet for transporter, men også for å kunne ha fullt innsyn i produksjonsprosessen. I EU har vi en streng lovgivning når det gjelder forhold som påvirker miljøet og det favoriserer miljøvennlig produksjon.

  Skogens og skogsmarkens betydning for biologisk produksjon skal beskyttes samtidig som det biologiske mangfoldet skal bevares. Ved å velge FSC-merket trevirke til møblene våre bidrar vi til å stimulere holdbar forvaltning av skog. Systemet bak FSC (Forest Stewardship Council) er markedstilpasset og drives av etterspørselen fra miljø- og etikkbevisste foretak og kunder.

  Norrgavel arbeider for å i alle deler av logistikkjeden effektivisere transportene og maksimere fyllingsgraden uten å gi avkall på våre kunders krav på leveransen. Sammen med våre transportleverandører har vi en ambisjon om å minimere vår miljøpåvirkning.


  Design – form, funksjon & kvalitet

  Norrgavel-møbler skal man kunne leve med lenge. Det er ikke alltid nok at de holder rent fysisk. De skal ikke bare tåle bruk over lang tid – de skal også tåle å bli betraktet ikke bare i dag, men i lang tid fremover. I en ambisjon om å stå over kortlivede trender strever vi etter en form som ikke gjør så mye vesen av seg. Tidløs vakker design. Samtidig finnes ofte en motsatt lengsel etter forandring og fornyelse. Norrgavel har alltid forsøkt å håndtere begge disse aspektene. Selve møbelet skal holde lenge, kanskje i generasjoner, men de kan trenge å males om eller få et nytt trekk etter et eller et par decennier. I denne sammenhengen er det at vi snakker om oppdatering og lek med trender.

  Ytterligere et aspekt er viktig fra en økologisk synsvinkel og det er funksjonen. I vår tid forandres så vel teknikken som sosiale mønstre mye raskere enn i tidligere generasjoner. Dette stiller nye krav til møblene. Om de skal kunne brukes over en lang tidsperiode må de være generelle i sin design slik at de i løpet av sin levetid kan fylle ulike funksjoner. Møbelkonstruksjonene vises ofte åpent – både som en slags utsmykning og for at man tydelig skal kunne forstå møbelet. For å sikre at møblene tåler stor og langvarig påkjenning bruker vi som regel utprøvde konstruksjoner og sammenføyninger. Vår ambisjon er at vi på en optimal måte skal benytte oss av den seneste teknikken når det gjelder møbelproduksjon. Samtidig innebærer det faktum at vi tilbyr kunden store valgmuligheter at mange momenter også i fremtiden må utføres manuelt. Det samme gjør kundens krav på håndverksmessig utførelse.

  Vi på Norrgavel vil skape relasjoner til kundene våre. Vi oppmuntrer ikke passivt forbruk, men vi forsøker å gjøre det enkelt for kunden å være nærværende i kjøpssituasjonen og i forhold til de saker man velger å omgi seg med. Kort sagt å forbruke mindre, men heller unne seg høyere kvalitet. Norrgavel strever etter å være en attraktiv motpol til den miljøbelastende bruk-og-kast-trenden. Vårt fokus ligger på holdbart håndverk. Miljø og økologi er en selvsagt del av vårt tredelte verdigrunnlag.


  NORRGAVELS RETNINGSLINJER

  Miljøarbeidet er en kontinuerlig prosess uten slutt – derfor setter vi hele tiden opp nye mål og retningslinjer. Takket være vår holdbare tradisjon og våre engasjerte medarbeidere finnes det i dag et vel strukturert miljøarbeid hos oss på Norrgavel.

  Sverige har tydelige miljømål som er fastlagt av riksdagen. Formålet er "Å til neste generasjon overlevere et samfunn der de store miljøproblemene er løst uten å forårsake økede miljø- og helseproblemer utenfor Sveriges grenser". Norske myndigheter har en tilsvarende ambisjon. I punktene nedenfor sammenfattes hvordan Norrgavel er med og bidrar for å oppfylle slike miljømål:

  - Norrgavel følger som et minimum lovpålagte miljøkrav i våre produkter, men i de aller fleste tilfeller stiller vi langt strengere krav til våre produkter enn det loven krever. Vi skal fortsette å tilby våre kunder produkter som i liten grad påvirker miljø og klima. Norrgavel kommer konsekvent til å bestrebe seg på å oppfylle gjeldende miljølovgivning for vår virksomhet med stor margin.

  - Norrgavel virker for å minske energiforbruket i våre lokaler, ser over våre valg av transporter og forsøker hele tiden å optimalisere disse. Våre leverandører skal oppfylle lovpålagte krav til miljøhensyn.

  - Norrgavel arbeider aktivt med sortering og gjenvinning hvilket bidrar til å minske utslipp av kulldioksid. Gjennom å tilby våre kunder holdbare produkter i dobbel forstand minskes klimapåvirkningen på lang sikt.

  - Selv om tre er en råvare som i seg selv er naturlig, strever vi etter å minimere miljøpåvirkningen gjennom å stille krav til produsenter og leverandører. Dette for å forsikre oss om at produktene følger gjeldene miljønormer og at de i råvareleddet stammer fra et miljøvennlig og ansvarsfullt skogbruk. Vi jobber dessuten for å minimere materialspill i alle ledd.

  - Norrgavel har en intern miljøpolicy som inspirasjon og motivasjon for kontinuerlig å ha holdbarhetstankegangen høyt oppe på agendaen. For alle nyansatte inngår en gjennomgang av vår miljøpolicy og tanken er naturligvis å oppmuntre personalet til å etterleve denne.

  Vi oppnår fremgang gjennom å integrere miljøspørsmålene i den daglige virksomheten, i våre butikker og i vårt investerings- og utviklingsarbeid. Med alles kompetanse og bevisste delaktighet sikres høyt stilte mål og stadige forbedringer i miljøarbeidet.