• Medlemsvilkår

  Norrgavels venner

  Velkommen til Norrgavels kundeklubb! Vi har valg å kalle våre medlemmer for Norrgavelvenner. Nedenstående vilkår legges til grunn for ditt medlemskap. I vilkårene menes begrepene «Norrgavel» og «vi» Norrgavel AB, org. nr 556491-3381, med adresse Elbegatan 3, 211 20 Malmö, som tilbyder av medlemskap i «Norrgavels venner» i Norge.

  1. Medlemskap og registrering

  1.1 Nytt medlemskap

  For å bli medlem i Norrgavels venner må du ha fylt 18 år og ha et gyldig personnummer. Kun privatpersoner kan bli medlemmer i Norrgavels venner. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Medlemskapet er kostnadsfritt.

  1.2 Registrering av medlemskap

  Du registrerer ditt medlemskap gjennom å registrere din e-postadresse på hjemmesiden norrgavel.no alternativt i en av våre butikker. Medlemskapet er kortløst.

  1.3 Håndtering av medlemskap

  For tiden er det ikke mulig å håndtere medlemskapet ditt via vår hjemmeside.

  2. Tilbud, fordeler og kommunikasjon

  Via Norrgavels venner kommer du til å få personlig tilpasset informasjon med så vel personlige som generelle medlemstilbud. Du får også nyheter, anbefalinger, inspirasjon og invitasjoner til events og kundekvelder.

  Vi kommuniserer vanligvis med deg via vennemail (e-post) eller postale utsendelser. Om du ikke vil motta informasjon fra oss kan du når som helst avregistrere deg gjennom å kontakte oss på webmaster@norrgavel.se

  De opplysninger vi henter inn benyttes til å utvikle vårt sortiment samt til å utvikle Norrgavels venner og vår hjemmeside.

  3. Behandling av personopplysninger

  Gjennom å registrere deg for medlemskap samt for å kunne oppfylle vilkårene for medlemskap, kommer dine personopplysninger til å bli behandlet.

  Vi kommer i første rekke til å hente informasjon direkte fra deg, men for å oppdatere adresseopplysningene dine kan vi også komme til å kontrollere mottatt informasjon mot offentlige registre.

  Personopplysningsansvarlig for dine opplysninger er Norrgavel Oslo AS som er et norsk foretak registrert hos Foretaksregisteret med org.nr 993 245 097 og har sitt sete i Oslo. Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og dine rettigheter – se vår integritetspolicy. Du kan selvfølgelig også kontakte oss på webmail@norrgavel.se dersom du har spørsmål vedrørende håndteringen av dine personopplysninger.

  4. Endring av medlemsvilkår

  Norrgavel forbeholder seg retten til når som helst å endre medlemsvilkårene for Norrgavels venner. Oppdaterte vilkår trer i kraft i forbindelse med at de publiseres på norrgavel.se der de til enhver tid gjeldende vilkårene finnes. Dersom du ikke aksepterer de nye vilkårene har du rett til umiddelbart å si opp ditt medlemskap. Om endringene er av vesentlig betydning vil du dessuten bli underrettet i god tid før endringene trer i kraft og vi vil samtidig forklare hva endringene innebærer.

  5. Opphør av medlemskapet

  Ditt medlemskap i Norrgavels venner gjelder inntil videre eller til enten du eller Norrgavel sier det opp. Du kan når som helst si opp ditt medlemskap gjennom å kontakte webmaster. Ved medlemskapets opphør slettes alle de personopplysninger som er samlet inn og behandlet for å oppfylle disse medlemsvilkår.

  Dersom medlemskapet misbrukes forbeholder Norrgavel seg retten til å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning.

  6. Kontaktopplysninger

  Har du spørsmål om Norrgavels venner eller om ditt medlemskap er du velkommen til å kontakte oss på webmaster@norrgavel.se.


  [Disse vilkår gjelder fra og med 25. mai 2018 og gjelder inntil videre.]