• Februari, 2010

  Från skiss till kund

  Kvalitet har mange dimensjoner. Norrgavels grunnlegger Nirvan Richter, den gang arkitekt, lenget i begynnelsen av 80-tallet etter de kvaliteter han opplevde fantes i møblene fra farens hjemtrakter i Dalarna.

  Etter å ha utdannet seg til møbelsnekker på Malmstenskolan skapte han sine første møbler. Det var en måte å uttrykke hans visjon om en annen måte å innrette livet sitt på. Siden det har Norrgavel lagt all sin omtanke på hele prosessen fra tre til ferdig møbel.

  Formen på møblene kommer til Nirvan Richter når han slapper av under yoga og meditasjon, bildene og tankene nedtegner han i skisseboken sin. Hva slags møbel som skal utvikles – produktutviklingen – kan være et resultat av kunders ønsker eller kan springe ut fra Nirvans visjon.

  Det første steget i produktutviklingen er at Nirvan kommuniserer med sin kollega, møbelsnekkeren Tomas Fröding. De er veldig samkjørte etter å ha arbeidet sammen i 15 år (2010). Tomas’ base er snekkerverkstedet i etasjen under Nirvans kontor. Nærheten muliggjør tett dialogen dem imellom når Nirvans visjon skal konkretiseres i form av en ferdig prototype.

  -Det er først når man får treet i hånden at det skjer, når man kjenner dets muligheter og begrensninger. Nirvan kan snakke om hvordan det skal kjennes når man sitter i en stol, hvordan treet skal føye seg rundt korsryggen, hvordan det skal føles når armen hviler på armlenet. Følelsen kan ikke tegnes frem. En millimeters justering kan avgjøre om et møbel er fullendt eller ikke, forteller Tomas Fröding.

  Møbelet lages i full skala i verkstedet. Deretter engasjeres rett produsent for akkurat dette møbelet. Produksjonen er kundeordrestyrt og overflatebehandlingen skjer spesielt for hver kunde i Norrgavels egne lokaler i Lammhult. Dette forutsetter en avansert logistikk.

  Der inngår mange momenter i produksjonen av hvert enkelt møbel, i flere av trinnene kreves det rent manuelt håndverk. Det tar for eksempel to timer for en møbeltapetserer å lage det faste setet til Länstol. Det legges stor omsorg i hver detalj, som at nøkkelen til kommoden lages av en sølvsmed.
  Norrgavels møbler inneholder så få ulike materialer som mulig og alltid naturmaterialer. I sofaene 85 og 100 er det tre, bomull, gummi og jute fra planteriket. Fra dyreriket henter vi fjær fra leverandører som garanterer en etisk forsvarlig behandling av dyrene, tagl og ull fra i første rekke nordiske får. Fra mineralriket er det jern som foredles til ulike stållegeringer.

  -Det vi produserer skal kunne returneres til naturen. Jeg vil kjenne at jeg skulle kunne kaste møblene i den vakre innsjøen ved min fars foreldrehjem i Dalarna uten å tenke på om det skulle være skadelig for miljøet eller ikke, sier Nirvan Richter.

  Bilde fra Nirvans skissebok, 13. januar 1992.