Om Norrgavel

Historien om Norrgavel er en historie om sterke vurderinger. Det er ikke alltid så lett å følge sin overbevisning, men vi har helt fra starten av hatt et tredelt verdigrunnlag som hjelper oss å holde kursen. Vi driver foretaket vårt fremover ut fra et humanistisk, et økologisk og et eksistensielt perspektiv.

Historien

Veien til Norrgavel startet i 1991 av Nirvan Richter, arkitekt fra Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og møbelsnekkerutdannet fra Carl Malmstenskolan.

Les mer

Verdigrunnlag

Norrgavels møbler kan karakteriseres med ord som enkelhet, følelser og nærvær, men også med ordene ærlighet og langsiktighet. Det er ikke først og fremst møbler vi selger, men en måte å forholde seg til innredning på, ja egentlig til hele livet.

Les mer

Miljøarbeid

Norrgavel har vokst frem av en lengsel etter nåtidens møbler som er i samklang med alle naturens ulike aspekter. Helt siden Norrgavel ble etablert i 1993 har vi arbeidet med en konsekvent kretsløpstankegang.

Les mer

Fra skisse til kunde

Kvalitet har mange dimensjoner. Norrgavels grunnlegger Nirvan Richter, den gang arkitekt, lenget i begynnelsen av 80-tallet etter de kvaliteter han opplevde fantes i møblene fra farens hjemtrakter i Dalarna.

Les mer