Norrgavel & Svanen

Därför har vi valt att Svanenmärka våra möbler

Redan på slutet av 1990-talet kontaktade Svanen Norrgavel. Vi valde då att Svanenmärka de möbeltyper som gick, det saknades vid den tidpunkten tex kriterier för stoppmöbler. Att märka våra möbler var lätt, det var i stort sett bara ett lim som fick bytas ut. Norrgavel var först i Sverige med att få Svanens miljömärkning på hemmöbler.

Kretsloppstänkandet är, och har alltid varit, själva grunden i vårt sätt att göra möbler. Denna strikta hållning gör att vi nästan aldrig hamnar i diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, utan istället fritt kan arbeta med det naturliga av ren lust.

I takt med att fler och fler talar om hållbart och miljövänligt känns det skönt att ha en märkning att hänvisa till. En utomstående part. Vi hoppas att det ger en trygghet för dig som kund.

Svanenmärket - frilagt
Äggoljetempera Ljusgrå 98

Svanenmärkta möbler - en stol & ett bord?

Vi förstår att det kan verka förbryllande för dig som kund gällande vår svanenmärkning för tillfället. Det som hänt är att Svanen ändrat sina kriterier för möbler. I samband med det blev alla tvungna att lämna in nya ansökningar för sina tidigare svanenmärkta produkter. Detta är ett stort tidskrävande administrativt arbete, som involverar hela produktionskedjan. Hittills har vi lämnat in och fått godkänt på vår Pinnstol och Runt matbord enligt de nya kriterierna. Vårt mål är att alla våra möbler ska finnas Svanenmärkta i någon form, precis som de var tidigare.

Vi har inte gjort några förändringar av våra tidigare svanenmärka möbler, utan det är Svanen som höjt kraven och då även kräver helt nya ansökningar. Det tycker vi är bra eftersom Norrgavel tidigare i flera fall tyckt att kraven för Svanen varit alldeles för låga.

Norrgavels möbler har tidigare uppfyllt de flesta av Svanens krav med råge, varför vi inte ser några problem med att få dem godkända enligt de nya kriterierna. Det tar däremot tid att samla in all dokumentation som krävs för en ansökan. Ett exempel på ett nytt krav som tillkommit är att alla möbler nu måste vara hållbarhetstestade. Detta är ju viktigt ur ett miljöperspektiv för att frångå det "slit-och-släng-samhälle" som vi levt i allt för länge. En hög kvalitet ska garantera att du kan leva med och använda din möbel en lång tid. Dessa krav på kvalitet och hållbarhet har hela tiden varit självklara för Norrgavel. Vi har dock inte prioriterat att betala de kostsamma tester som görs av t.ex. statens provningsanstalt. Nu krävs ett sådant protokoll för Svanen och vi skickar kontinuerligt möbler dit för att få ett godkänt resultat till våra nya ansökningar.

Detta betyder att vi i dagsläget endast har vår Pinnstol och Runt matbord godkända på Svanens hemsida. I framtiden ska du som kund, precis som tidigare, hitta övriga möbler där också.
(uppdaterat januari 2017)

Svanenmärkningens syfte

Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Visionen är ett hållbart samhälle där miljömärkningen bidrar till en hållbar konsumtion. För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har uppfyllt Svanens tuffa miljökrav.

Svanenmärkningen

Svanen ”föddes” år 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. De första produktgrupperna för vilka kriterier togs fram var papper och batterier. Idag finns Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster.

Efter några år fick Svanen sällskap av EU-Blomman (EU ecolabel = EU:s miljömärke). Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.

Svanens kriterier för möbler och inredning

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

Vill du veta mer om Svanen? Kika in på svanen.se


Svanenmärkta möbler...

  • Håller hög kvalitet och är testade även med avseende på hållbarhet
  • Trä kommer inte från skyddsvärda skogar
  • Lack och färg har minimalt innehåll av organiska lösningsmedel
  • Träskivor tillverkas på ett energisnålt sätt och avger lite formaldehyd
  • Textil och stoppning har tillverkats med låg miljöpåverkan
  • Möblerna innehåller inga bromerade flamskyddsmedel
  • Möblerna är konstruerade för att lätt kunna återvinnas
Till toppen