Ekologisk – om naturen

Kretsloppstänkandet är själva grunden i vårt sätt att göra möbler. Självklart ställs vi inför val där det vore frestande att förtränga miljöaspekten, men det skulle bara kännas romantiskt i betydelsen att det vore som att blunda för realiteter. Denna strikta hållning gör att vi nästan aldrig hamnar i diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, utan istället fritt kan arbeta med det naturliga av ren lust.

Norrgavel var först i Sverige med att få Svanens miljömärkning på hemmöbler och tilldelades 1999 Möbelbranschens Miljöpris som delades ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

Material och produktion

Norrgavel arbetar enbart i naturmaterial av två skäl. Med hänsyn till kretsloppstänkandet löper vi mindre risk att göra stora fel om vi strikt håller oss till förnyelsebara råmaterial. Den andra aspekten har med upplevelsen att göra. Äggoljetemperan som gör ljusets dagrar så tydliga och som doftar då man öppnar ett skåp. Den rent fysiska känslan. Att stryka med handen över en såpad ekskiva. Den sensuella känslan i BAS-byråns trähandtag eller linnekvaliteternas olika texturer. Naturmaterial stimulerar ofta våra sinnen på ett starkt sätt och de är lätta att underhålla samt åldras som regel med behag.

Huvudsakligen använder vi trä i våra möbler, så långt möjligt från inhemska bestånd. Björk, ek, bok och furu samt i mindre omfattning al och körsbär. Vi håller oss till massivt trä eftersom det handlar om bruksmöbler som skall tåla att slitas på. I en längtan efter äkthet och ärlighet vill vi också att materialen verkligen är det de ser ut att vara. På flera möbler lämnar vi träytan helt obehandlad, annars använder vi alltid öppna ytbehandlingar som olja, såpa och äggoljetempera som inte täpper till porerna. Det är ett sätt att behålla träets hygroskopiska egenskaper, förmågan att ta upp och avge vatten.

Som stoppningsmaterial använder vi allt från tagel och kroll till naturgummi och sjöfågelfjäder. Våra textilier är mest av linne och ull, ibland med inblandningar av t ex siden och viskos (cellulosafiber). Vi eftersträvar så få olika material som möjligt och om vi använder fler i samma möbel så ser vi till att de är väl separerade från varandra. Det underlättar såväl daglig skötsel som eventuella reparationer och framtida destruktion.

Konstruktionerna redovisas ofta öppet både som ett slags utsmyckning och för att man tydligt ska förstå möbeln. För att uppnå hög och långvarig hållfasthet använder vi som regel beprövade konstruktioner och sammansättningar, ibland med inspiration från traditionell allmoge. Vår ambition är att utnyttja allra senaste teknik optimalt. Samtidigt innebär kundens stora valmöjlighet och möblernas hantverkskänsla att många moment alltid måste ske individuellt och manuellt.

Form och funktion

De saker vi säljer ska man kunna leva med länge. Det räcker inte alltid med att de håller rent fysiskt. De ska hålla både för tidens och ögats nötning. I en ambition att stå över trender, strävar vi efter en form som inte gör så mycket väsen av sig. Här finns förebilder i nordisk möbelformgivning under trettio-, fyrtio- och femtiotalet; Bruno Mathsson, Alvar Aalto, Börge Mogensen m fl.

Ytterligare en aspekt är viktig ur ekologisk synvinkel, och det är funktionen. I vår tid förändras såväl tekniken som sociala mönster mycket snabbare än i tidigare generationer. Detta ställer nya krav på möblerna. Om de skall kunna användas under en lång tidsrymd, måste de vara generella i sin design så att de under sin livstid kan fylla olika funktioner.

Till toppen