Tillverkning

De allra flesta av Norrgavels möbler tillverkas av utvalda snickerier i Småland och Skåne. I tillägg använder vi också kvalificerade snickerier i Baltikum. Tack vare det blir transporterna korta och miljöbelastningen mindre. Snickerierna står för stor yrkesskicklighet och erfarenhet; ofta flera generationer tillbaka.

Ett gediget hantverkskunnande krävs, för även med de bästa maskinerna måste en del göras för hand. Det är ett långsiktigt åtagande att börja tillverka en ny produkt för Norrgavel och bygger på ömsesidig tillit. Känslan för noggrannhet är avgörande i valet av ett nytt snickeri.

Valmöjligheterna för kunden är stora med Norrgavels möbler. Produktionen är kundorderstyrd, vilket innebär att varje möbel tillverkas för en specifik kund. De obehandlade möblerna (eller delarna) ytbehandlar och monterar vi själva i Lammhult, där också den slutgiltiga kvalitetskontrollen görs. Den kundstyrda tillverkningen gör att Norrgavels möbler har vanligtvis 6-12 veckors leveranstid.

tillverkning
Till toppen