Betong

Multi-O-sidobord-42x120cm-vitolja-betong_3_630px

Betong är ett material med en lång historia. Redan 500 år f.Kr. använde etruskerna ett betongliknande material tillverkat av kalk. Betongkan i princip betraktas som ett rent naturmaterial. Med sin långa hållbarhet blir materialet dessutom extra miljövänligt.  

Det finns olikasätt att gjuta på, för att få fram varierandeuttryck i betongen. Våra bordsskivor är gjutna så att det är enkelt att se att det handlaromäktahantverk. Det finns även olika sätt att polera eller slipa en betongskiva på. Välj mellan stråpolerad eller våtslipad betongskiva.  
 
Stråpolering 
Polering innebär att betonghuden(översta lagret på betongskivan) inte avlägsnas från skivan. Skivans yta avspeglar gjutningen och blir antingen helt jämn i sitt utseende eller så kan små streck framträda.Det blir en slät och sammetslen yta som är lite oförutsägbar och oregelbunden.   

Våtslipning 
Med vatten och diamantpapper slipas ytan i flera steg för att få en jämn och lenyta som inte är speciellt blank. All betonghud (översta lagret på betongskivan) avlägsnas genom slipningen och ballasten i skivan framträder. Det blir mer melering och liv i denna variant.   

Betong är i grund och botten ett sugande material och därför måste bordsskivor av betong behandlas för att kunna användas som bordsskivor.Våra betongskivor är ytbehandlade i flera steg för att ge ett så bra skydd som möjligt. Ytbehandlingen består av en förslutningsvätska som arbetas ner i skivan. Vätskan tränger ner ca 1-3mmi betongen och täpper till de små porer som finns inuti. Detta gör betongen betydligt mindre sugande. Avslutningsvis stryks hårdvaxolja ut över ytan och skivanpoleras. 

SKÖTSEL

Naturliga materialsom betong är ofta känsliga mot fläckar.Därför är det extra viktigt att det inte ligger vätska på betongskivanunder en lång period, utan att man torkar bort detså snabbt som möjligt. Det är vanligtvis när någon form av vätskaligger länge på betongen som fläckar uppstår. 
 
Daglig rengöring 
När skivan behöver rengöras så börendast trasa med ljummet vatten användas. Rengöringsmedel ska undvikas. Neutral ochofärgad såpa är dock OK att använda för daglig rengöring.  
 
Underhåll 
Applicera regelbundet betongvax (hårdvaxolja) på betongskivan för att ge den bra förutsättningarna att stå emot fläckar. Vaxbehandlingen ska framförallt göras då produkten är ny. Vaxa betongskivaninom 10 dagar efter du har fått hem ditt bord.Vaxa därefter en andra gång - tidigast 14 dagar senare.Då skapas ett bra skyddeftersom betongen blir mättad. Senare räcker det att man vaxar någon gång per halvår eller vid behov. Torkas betongskivorna av ofta eller om någon yta slits mer än normalt så kan extra vaxbehandlingar behövas.Se hårdvaxoljans förpackningför instruktioner om korrekt förfarande vidapplicering. 
 
Fläckar & ämnen att undvika 
En betongskivas värsta fiende är syror, syror framförallt av citron, ättika och fruktsyror gör att skivan ”vittrar sönder” om inte detta tas bort omgående. Man ska även tänka på att varmt saltat vatten kan påverka betongen negativt. Varmt saltvatten kan luckra upp betongytan om detta hamnar på skivorna vid upprepade tillfällen.  

Skulle någon fläck uppstå så använd enputsduk med slipeffekt och jobba i cirklar på fläcken. Putsduken ger allra bäst resultat på ljusare fläckar t.ex. från kalkrikt vatten som torkat in på skivan. Om man gnider hårt med putsduken på ett och samma ställe kan fina repor uppstå. Dessa går vanligtvis bort då man putsar lätt på området och lägger ut nytt vax.  

Noteraatt betong härdar under en lång tid och blir starkare med åren och mer motståndskraftig mot fläckar! 
 
Allmänt 
Tänk på att vara extra försiktiga med betongskivan det första halvåret eftersom det är då den är som mest känslig. Observera även att man ska undvika att ställa skålar eller dylikt av keramik direkt på betongen då detta kan ge missfärgningar framförallt i kombination med vatten. Det rekommenderas att sätta möbeltassar av filt under saker som placeras på betongen och gärna flytta på dem då och då. 

Till toppen