Produksjon

De aller fleste av Norrgavels møbler produseres av utvalgte snekkerverksteder i Småland og Skåne. I tillegg bruker vi kvalifiserte verksteder i Baltikum. Dermed blir transportene korte og miljøbelastningen mindre. Snekkerne står for stor yrkeskunnskap og erfaring; ofte flere generasjoner tilbake.

Det kreves inngående håndverkskunnskap for selv med de beste maskiner må en del gjøres for hånd. Å starte produksjon av et Norrgavelprodukt er et langsiktig oppdrag og bygger på gjensidig tillit. Nøyaktighet er en viktig premiss når snekkerverksted skal velges. Med Norrgavels møbler har kunden stor grad av valgmulighet. Produksjonen er kundeordrestyrt og det innebærer at hvert enkelt møbel lages for én spesifikk kunde. De ubehandlede møblene (eller delene) overflatebehandler og monterer vi selv i Lammhult, der også den endelige kvalitetskontrollen gjennomføres. Den kundestyrte produksjonen gjør at Norrgavels møbler vanligvis har 6-12 ukers leveringstid.

tillverkning
Till toppen