Om foretaket

Om foretaket

Historien om Norrgavel er en historie om sterke vurderinger. Det er ikke alltid så lett å følge sin overbevisning, men vi har helt fra starten av hatt et tredelt verdigrunnlag som hjelper oss å holde kursen. Vi driver foretaket vårt fremover ut fra et humanistisk, et økologisk og et eksistensielt perspektiv. Les vårt verdigrunnlag.

Les vårt verdigrunnlag.

Historien

Veien til Norrgavel startet i 1991 av Nirvan Richter, arkitekt fra Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og møbelsnekkerutdannet fra Carl Malmstenskolan. 

 

Les resten av historien.

Hvorfor navnet Norrgavel?

Navnet Norrgavel kom til helt i begynnelsen av 1990-tallet. Familien Richter hadde flyttet inn i et «gatehus» i skånske Lund og startet en virksomhet som etter hvert skulle blir foretaket Norrgavel. Nirvan (tidl Erik) Richter funderte på hva foretaket skulle hete og fikk under en telefonsamtale tipset å velge et navn med tilknytning til stedet foretaket ligger. Hva i all verden skal det være, svarte Erik. -Her finnes jo bare diger husgavl. Gavlen vendte mot nord, så dermed ble navnet Norrgavel.

Norrgaveln
Till toppen