Integritetspolicy

Denne integritetspolicy beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og til hvilke formål de vil bli benyttet, samt hvordan du kan ha kontroll over dine egne opplysninger og hvordan du kan kontakte oss. Denne policy gjelder når du bruker nettstedet som administreres av Norrgavel Oslo AS. All behandling av personopplysninger innen Norrgavel skjer i overensstemmelse med relevant personvernlovgivning. Innen EU/EØS gjelder fra og med 25. mai 2018 den såkalte personvernforordningen (GDPR).

Denne integritetspolicy gjelder umiddelbart for nye Norrgavelvenner/kunder og fra og med 25. mai 2018 for eksisterende Norrgavelvenner/kunder.

Gjennom å akseptere denne integritetspolicy samtykker du til at vi får samla in, bruke og spare dine personopplysninger på de måter som beskrives her.

1. Personopplysningsansvarlig

Norrgavel Oslo AS, Bogstadveien 1, 0355 Oslo (nedenfor omtalt som vi/Norrgavel) er personopplysningsansvarlig. Norrgavel er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger begrenset av og i overenstemmelse med denne integritetspolicy.

2. Innsamling av personopplysninger

Dersom du registrerer deg som Norrgavelvenn hos oss eller oppgir personopplysninger i forbindelse med kjøp aksepterer du å dele personopplysningene med oss og samtykker samtidig i at disse opplysningene kan lagres på våre servere. Vi trenger dine personopplysninger for å gi deg god service for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølgning og informasjon. Vi kan også komme til å trenge dine personopplysninger for å etterleve lover samt for å utføre kunde- og markedsanalyser.Vi samler inn og sparer slik informasjon du oppgir på Norrgavels nettsteder eller som du oppgir til oss i være fysiske butikker. Dette omfatter:

  • Opplysninger du oppgir ved registrering som Norrgavelvenn eller som kunde i fysisk butikk alternativt e-handelsplattform. Informasjonen inkluderer e-postadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer og kontaktinformasjon.
  • Leveranseinformasjon, faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon du måtte oppgi i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller tjeneste.
  • Informasjon du gir oss via sosiale medier samt informasjons du oppgir i forbindelse med korrespondanse via våre nettsteder eller annen korrespondanse sendt oss.
  • Opplysninger vi mottar ved at du svarer på enketer og undersøkelser.
  • Informasjon som vi får når du kontakter oss, søker ansettelse, besøker oss eller på annen måte tar kontakt med oss.

3. Informasjon fra andre kilder

Vi kan komme til å motta eller samle inn kompletterende informasjon om deg fra tredjeparter som f.eks. dataleverandører og legge denne til i vår informasjon om deg. Dette kan dreie seg om demografisk informasjon, kredittopplysningsinformasjon og annen informasjon fra kredittopplysningsforetak i den utstrekning det er forenlig med gjeldende lovgivning.

4. Bruk av personopplysninger i markedsføring

Med ditt samtykke innhentet i overensstemmelse med relevant lovgivning og overensstemmende med denne integritetspolicy, kan vi bruke dine personopplysninger til å

  • informere deg om våre produkter og tjenester samt hjemmeside,
  • sende rettet markedsføring og reklametilbud basert på dine preferanser og
  • individuell tilpasning av vår service og å måle og forbedre våre annonser basert på dine personlige preferanser.

Vi selger ikke og leverer heller ikke på annen måte ut dine personopplysninger til tredjepart til markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke.

5. Avslutte bruk av personopplysninger til markedsføringsformål

Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring i form av nyheter, informasjon eller tilbud fra oss (via e-post) kan du klikke på «Avslutt abonnement» lengst ned på våre nyhetsbrev/vennemail. Alternativt kan du ta kontakt med vår webmaster og be denne fjerne deg fra våre adresselister.

Du er velkommen til å kontakte Norrgavels webmaster på webmaster@norrgavel.se

6. Deling av personopplysninger

Vi kan i følgende tilfeller dele dine personopplysninger med:

  • underleverandører som hjelper oss med drift av virksomheten (f.eks. inndriving av betaling for kjøpte varer),
  • tilsynsmyndighet, politi eller annen berettiget tredjepart for å besvare spørsmål i forbindelse med utredninger av straffbare handlinger. I slike tilfeller kommer vi i den grad gjeldende lovgivning tillater det å gi for utredningen relevant og nødvendig informasjon som f.eks. navn, personnummer, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

7. Beskyttelse og sikkerhetstiltak knyttet til personopplysninger

Vårt sikkerhetssystem er utviklet med din integritet i fokus og beskytter i meget stor grad mot uautorisert tilgang, spredning eller andre forhold som på liknende måte kan innebære en trussel for din integritet. Vi sparer og behandler dine personopplysninger på våre eller våre IT-leverandørers servere og sørger for relevant og adekvat beskyttelse av dine personopplysninger.

Norrgavel tar i bruk fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre uvedkommendes behandlinger eller tilgang til våre kunders personopplysninger. Blant de sikkerhetstiltak vi benytter er brannvegger, kryptering av data og kontroll av de som har tilgang til informasjonen.

Dine kortopplysninger sendes direkte og kryptert til vår betalingsleverandør og spares ikke i Norrgavels systemer.

8. Dine rettigheter

Med forbehold for de begrensninger som følger av personvernlovgivningen innen EØS-området har du rettigheter hva gjelder dine personopplysninger. Du har rett til tilgang, rettelse, begrensning, innvending og dataportabilitet. Vennligst kontakt oss dersom du vil påberope deg en eller flere av disse rettighetene. Dersom du vil kreve tilgang til de personopplysninger vi har om deg kreves fotolegitimasjon for å bevise din identitet.

9. Kontaktopplysninger

Du er velkommen til når som helst å kontakte oss på webmaster@norrgavel.se. Du kan naturligvis også skrive til oss: Norrgavel Oslo AS, Bogstadveien 1, 035 Oslo.


Denne policy gjelder fra og med 25. mai 2018 og inntil videre.

Till toppen